Sustaineble for the future
Avisé Yachting

Hoe gaan wij te werk

 

Wij als klein demontage bedrijf zijn gespecialiseerd in het demonteren van recreatievaartuigen. Wij doen dat zo zorgvuldig mogelijk zodat de vrij gekomen materialen hergebruikt kunnen worden. Maar ook om te zorgen dat de verschillende afvalstromen zo goed mogelijk gescheiden worden. Daarbij geldt “Hoe zuiverder de afvalstroom” hoe meer er daadwerkelijk gerecycled kan worden.  

De te recyclen materialen zoals bijvoorbeeld metalen worden door ons gescheiden en verzameld. Materialen en onderdelen die nog goed zijn en nog niet aan het eind van hun levenscyclus worden aangeboden in onze kringloopwinkel. Natuurlijk hebben wij restmaterialen die geen vervolg bestemming hebben of gerecycled kunnen worden. Deze materialen worden verantwoord door onze partner afgevoerd, en deze afvalstroom verwerkt.

Wat gebeurd er met uw boot:

Zodra de boot bij ons binnenkomt word er eerst een rondgang uitgevoerd waarbij geïnventariseerd wordt welke materialen in aanmerking komen voor hergebruik. Tijdens deze rondgang wordt er ook gekeken naar risico’s en gevaren die kunnen plaats vinden bij demontage. Denk hierbij aan brandgevaarlijke stoffen of materialen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid tijdens het verwijderen. Na deze rondgang hebben wij een pan van aanpak en kan er begonnen worden met de demontage van de boot.

Het plan van aanpak start eigenlijk altijd met  het verwijderen /leegpompen van de brandstoftank en ander verwijderen van brandgevaarlijke materialen, gevolgd door het verwijderen van de inventaris en andere losse elementen. Het verwijderen van de apparatuur gebeurd zorgvuldig om hergebruikt te kunnen worden. Zo word de boot gestript tot er een leeg casco over is. Tijdens de demontage  worden alle materialen beoordeeld op staat en eventuele toepassing en gedocumenteerd. De goede onderdelen worden schoongemaakt en gereedgemaakt voor verkoop en het casco wordt gereed gemaakt voor recycling.

Veiligheid en kwaliteitsborging

Voor het veilig en verantwoord uitvoeren van al deze werkzaamheden hebben wij taken en procedures vastgelegd in ons kwaliteitsmanagementprogramma. Hierdoor hebben wij een goed zicht op de prestaties en kunnen wij steeds verbeteren. Wilt u meer weten over ons kwaliteitsbeleid? Klik dan hier.